กลุ่มกฎหมายและคดี สพม. เขต ๔๒

 

ภาพกิจกรรม กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.๔๒